BizUnbox

by Pantit

What3Words ที่อยู่ยุคดิจิทัลความละเอียดระดับ 3 ตรม.

What3words คือที่อยู่ยุคดิจิทัล ที่ระบุตำแหน่งด้วยการใช้คำ 3 คำ ซึ่งง่ายต่อการจดจำและแม่นยำในระยะ 3 ตารางเมตร นับเป็นสุดยอดนวัตกรรมใหม่ของการะบุตำแหน่งที่อยู่
147 Shares

What3words คือนวตักรรมการให้บริการแผนที่ยุคใหม่ที่แม่นยำกว่า ด้วยการแบ่งพื้นที่โลกเป็นตารางขนาด 3×3 ตารางเมตร และตั้งชื่อแต่ละพื้นที่ด้วยคำศัพท์ 3 คำ เป็นภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทยด้วย รูปแบบของพิกัดจะอยู่ในรูปแบบด้านล่างนี้ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องหมาย “///” และ 3 คำศัพท์ ประกอบกัน ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

///บัวบก.พรวน.ยอมรับ

What3words Map
ตัวอย่างแผนที่หน้าห้าง Central World

ข้อดีของแผนที่แบบ What3words

การใช้ซอฟต์แวร์อัลกอริทึ่มตีตาราง 3×3 บนแผนที่ทำให้สามารถระบุตำแหน่งบนแผนที่ไ้ด้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งแผนที่ในแบบเดิมจะใช้ชื่อที่อยู่ที่ยังไม่ละเอียดพอ หรือตัวเลขพิดกัดลองติจูดละติจูดที่จดจำยาก ดังนั้นการกำหนดชื่อตำแห่งด้วยคำศัพท์ 3 คำ บนพื้นที่เล็กๆ ขนาด 3×3 ตรม. จึงจดจำได้ง่ายและแม่นยำกว่ามากมาย เรียกว่าเป็น “ที่อยู่ในยุคดิจิทัล”

การนำไปประยุกต์ใช้งาน

การที่สามารถระบุตำแหน่งที่แม่นยำได้มากขึ้น ทำให้เราลืมที่อยู่แบบเดิมที่ต้องใช้เลขที่ อาคาร ซอย ถนน ตำบล อำเภอ และจังหวัด อีกต่อไป บริการ What3words สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน เช่น ขนส่ง ท่องเที่ยว ยานยนต์ ประกันภัย อีคอมเมิรซ์ กู้ภัย เป็นต้น เพราะสามารถให้ความแม่นยำได้มากขึ้นกว่าการใช้ “ที่อยู่” ทั่วไปที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ละเอียดพอ การแบ่งพื้นที่เป็น 3×3 ตารางเมตร จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในขณะนี้ ยกตัวอย่างห้างสรรพสินค้าหรือสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่มีทางเข้าออกหลายทาง หรือจะนำไประบุตำแหน่งของร้านอาหารริมถนนก็ได้ หรือตำแหน่งที่ไม่มีที่อยู่ชัดเจน

ดูตัวอย่างจากคลิปวิดีโองานส่งของในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปรียบเทียบการทำงานแบบเดิมกับการใช้ตำแหน่งที่อยู่แบบ What3words

ในประเทศอินเดียมีการนำไปใช้กับระบบไปรษณีย์ ที่ทำให้การขนส่งเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากขึ้น ไม่ต้องจำที่อยู่แบบเดิมๆ เรียกได้ว่าเป็นที่อยู่ในยุคดิจิทัล ลองดูตัวอย่างการทำงานของไปรษณีย์อินเดียด้วย What3words จากคลิปวิดีโอต่อไปนี้

ท่านผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน What3word ได้ทั้งแพลทฟอร์ม Android และ iOS หรือใช้งานผ่านทางเว็บ what3words.com จะเข้าใจมากขึ้น อนาคตของแพลทฟอร์มแผนที่นี้น่าจะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย What3words นับเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกเรื่องสิ่งหนึ่งในยุถคดิจิทัล

147 Shares

ที่ปรึกษา อาจารย์วิทยากร นักจัดรายการวิทยุ และนักเขียน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสังคม อาทิเช่น อีคอมเมิรซ์ การตลาดดิจิทัล สื่อยุคใหม่ และการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Copy link
Powered by Social Snap