BizUnbox

by Pantit

Online advertising

1 min read

Keyword เป็นสิ่งสำคัญในยุคการตลาดดิจิทัล ที่จะเชื่อมโยงธรุกิจเข้าสู่การค้นหาบนโลกออนไลน์ โดยส่วนใหญ่แล้วการค้นหาจะใช้คำทั่วไปที่สังคมคุ้นเคยหรือชื่อแบรนด์สินค้า ในบทความนี้เราจะเรียนรู้แนวทางของการค้นหาและกำหนดคีย์เวิร์ดให้กับธุรกิจ