BizUnbox

by Pantit

โซเชียล

การแสดงความรู้สึกที่มีต่อโพสต์โซเชียลมีเดีย เป็นวิธีการหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์บนสังคมออนไลน์