BizUnbox

by Pantit

ขายสลากออนไลน์

จากเวทีเสวนา…ขายสลากออนไลน์แก้ปัญหาสลากเกินราคา

ภาคประชาสังคมได้รวมกันจัดเสวนาเพื่อระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหาสลากฯ ราคาแพง ซึ่งมีผู้เสนอแนวทางการขายสลากออนไลน์
66 Shares

สืบเนื่องจากงานเสวนา “ตอบโจทย์กองสลาก…หวยแพงแก้ไม่ได้” ที่จัดโดยมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ณ โรงแรมแมนดารินสามย่าน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากองค์กรภาคเอกชน ได้แก่ เครือข่ายผู้ค้าสลาก 5 ภาค นักวิชาการและสื่อมวลชน สมาพันธ์องค์กรผู้บริโภค และเครือข่ายเยาวชน ได้มีความเห็นสรุปได้ 6 ประเด็น ดังนี้

  • ให้ขายสลากฯ ตรงไปยังผู้บริโภคด้วยช่องทางออนไลน์
  • หยุดเพิ่มจำนวนสลากฯ เพราะที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ได้
  • ตรวจสอบผู้ขายสลากฯ ให้อยู่ในกลุ่มผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุ
  • หากงวดใดสลากที่ไม่ถูกรางวัลก็คืนเงินให้ประชาชน โดยเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ฉบับละ 10 บาท
  • หาวิธีป้องกันไม่ให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงสลากฯ ทั้งปกติและออนไลน์
  • เครือข่ายผู้ขายสลากฯ ยังมีความเห็นว่าควรใช้วิธีเพิ่มจำนวนสลากฯ ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการแข่งขันของผู้ขาย

แต่ในประเด็นที่เราสนใจอยู่ที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยเดินหน้าโครงการขายสลากฯ ออนไลน์ เพื่อให้ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสลากฯ ราคาปกติได้โดยตรงจากกองสลากฯ แม้จะไม่สามารถบังคับทุกคนให้ซื้อสลากผ่านช่องทางออนไลน์ได้ แต่ก็เป็นช่องทางการขายหนึ่งที่เปิดเสรีให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการซื้อสลากในราคายุติธรรม ใครที่สะดวกใจที่จะซื้อแพงก็ต้องไม่ว่ากัน แต่หากช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการถูกเอาเปรียบจากเอเย่นต์ค้าสลากฯ ราคาแพง เทคโนโลยีขายสลากออนไลน์ก็ช่วยบรรเทาปัญหาในเรื่อง “สลากฯ ราคาแพง” ได้ส่วนหนึ่ง

ดูคลิปวิดีโอเต็ม “เสวนาตอบโจทย์กองสลากฯ หวยแพงแก้ไม่ได้”

66 Shares

ที่ปรึกษา อาจารย์วิทยากร นักจัดรายการวิทยุ และนักเขียน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสังคม อาทิเช่น อีคอมเมิรซ์ การตลาดดิจิทัล สื่อยุคใหม่ และการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Copy link
Powered by Social Snap